Procesul verbal de contraventie – ce trebuie sa contina si cand se anuleaza

Procesul verbal se incheie atunci cand agentul de circulatie a constatat savarsirea unei contraventii rutiere. Va prezentam astazi ce date trebuie sa cuprinda obligatoriu documentul si in ce situatii poate fi anulat.

Potrivit art. 16 din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, procesul verbal trebuie sa cuprinda, in mod obligatoriu:

 • data si locul unde este incheiat;
 • date despre agentul constatator: numele, prenumele, calitatea si institutia din care face parte;
 • datele personale ale conducatorului auto: informatii din actul de identitate, codul numeric personal, ocupatia si locul de munca;
 • descrierea faptei contraventionale cu indicarea datei, orei si locului in care a fost savarsita, precum si aratarea tuturor imprejurarilor ce pot servi la aprecierea gravitatii faptei si la evaluarea eventualelor pagube pricinuite;
 • indicarea actului normativ prin care se stabileste si se sanctioneaza contraventia;
 • indicarea societatii de asigurari, in situatia in care fapta a avut ca urmare producerea unui accident de circulatie;
 • posibilitatea achitarii in termen de 48 de ore a jumatate din minimul amenzii prevazute de actul normativ, daca acesta prevede o asemenea posibilitate;
 • termenul de exercitare a caii de atac si organul la care se depune plangerea.

In cazul in care procesul verbal se incheie pentru cetateni straini, documentul trebuie sa mai includa si:

 • seria si numarul pasaportului ori ale altui document de trecere a frontierei de stat;
 • data eliberarii acestuia;
 • statul emitent.

Indiferent de numarul contraventiilor constatate, politistul rutier va intocmi un singur proces verbal de contraventie.

Procesul-verbal se semneaza pe fiecare pagina de agentul constatator si de conducatorul auto. Daca soferul nu se afla de fata, refuza sau nu poate sa semneze, politistul rutier trebuie sa precizeze acest lucru in procesul verbal, iar un martor trebuie sa confirme situatia. Datele martorului si semnatura lui vor fi, de asemenea, cuprinse in procesul verbal. Atentie! Martorul face dovada refuzului de catre conducatorul auto de a semna procesul verbal, nu confirma savarsirea contraventiei!

Este important de retinut ca agentul de circulatie are obligatia ca, in momentul incheierii procesului verbal, sa aduca la cunostinta contravenientului dreptul de a face obiectiuni cu privire la continutul actului de constatare. Aceste obiectiuni trebuie precizate in procesul-verbal, la rubrica “Alte mentiuni”.

Lipsa acestor mentiuni poate atrage nulitatea procesului verbal.

De asemenea, potrivit art. 17 din actul normativ citat, documentul este nul daca nu contine:

 • prenumele si calitatea agentului constatator;
 • numele si prenumele contravenientului;
 • fapta savarsita de contravenient;
 • datei comiterii faptei;
 • semnatura agentului constatator.

Nulitatea se constata si din oficiu“, se mai mentioneaza in continuarea art. 17.

In functie de tipul contraventiei, un proces verbal poate fi anulat si in situatii particulare, constatate de instantele de judecata.

Spre exemplu, o simpla cautare pe internet ne releva ca, in anumite cazuri, judecatorii au decis anularea unui proces verbal pentru ca din document lipseau motivele care au dus la incheierea lui fara a contine toate datele impuse de lege sau pentru ca, la stabilirea amenzii contraventionale totale, nu erau precizate sanctiunile aplicate pentru fiecare dintre contraventiile savarsite de conducatorul auto.

Roxana Neagu
Sursa: avocatnet.ro

Comentariile urmatoare aduc completari prezentului articol

Mai sunt cauze de nulitate ale procesului verbal:
1. Descrierea vaga sau facuta in termeni generali a faptei contraventionale sau simpla copiere a textului sanctionator. Tribunalul Bucuresti Sectia a VIII-a decizia 2463/2005; decizia 2406/2005; decizia 282/2005, decizia 261/2005 etc.
2. Mentionarea unui loc al savarsirii faptei insuficient precizat, de genul ” a circulat pe DN 79A” fara a se arata locul. Tribunalul Bucuresti decizia 1650/2005;
Autor: u.b.i.k.

3. Un alt motiv de nulitate al procesului-verbal il constituie incheierea procesului-verbal in lipsa contravenientului fara sa existe un temei pentru incheierea procesului-verbal in lipsa acestuia. Cu toate ca art. 19 din OG nr. 2/2001 in mod firesc permite incheierea procesului-verbal in lipsa contravenientului, aceasta norma trebuie interpretata si inteleasa in legatura cu prev. art. 16 alin. 7 in sensul ca incheierea procesului-verbal in lipsa contravenientului trebuie sa fie urmarea refuzului acestuia expres sau tacit de a se prezenta in fata agentului constatator nu in sensul ingradirii contravenientului de la dreptul de a face obiectiuni. Altfel, ar rezulta in mod absurd ca agentul constatator are alegere intre a-i da dreptul contravenientului sa faca obiectiuni sau sa incheie procesul-verbal in lipsa contravenientului si sa-i ingradeasca acest drept, ceea ce este absurd.
In sensul celor de mai sus exista considerentele care au condus Curtea Constituţionala la Decizia nr. 5/15-ianuarie-2002 privitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art.19 alin.2 din Legea nr.32/1968 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor, preluate de art.19 alin.(1) din Ordonanţa Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor. Prin aceast? decizie, Curtea Constituţional?, constatand constitutionalitatea acestui text a aratat ca art. 19 alin 1 din OG nr. 2/2001 prevede suficiente garanţii care să împiedice încheierea abuzivă a procesului-verbal fără participarea contravenientului şi c? această posibilitate trebuie s? intervin? numai dacă nu există altă soluţie pentru constatarea contravenţiei săvârşite.
Autor: u.b.i.k

2 thoughts on “Procesul verbal de contraventie – ce trebuie sa contina si cand se anuleaza

 1. […] Atentie! Exista posibilitatea ca procesul-verbal de constatare a contraventiei sa nu fie completat cu respectarea tuturor prevederilor legii, ceea ce poate atrage nulitatea documentului. Citeste aici ce trebuie sa contina obligatoriu un proces-verbal si in ce situatii se anuleaza. […]

 2. sebastianchivu.wordpress.com…

  Procesul verbal de contraventie – ce trebuie sa contina si cand se anuleaza…

Leave a Reply